Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку

Сучасний місцевий розвиток з огляду на євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України має здійснюватись з урахуванням реалій сучасної європейської регіональної політики. Ця політика нині зосереджується на розвитку ендогенного потенціалу та мобілізації місцевих активів, оскільки саме ці пріоритети покладено в основу досягнення цілей Стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Завантажити посібник

Географія проєкту: 

Закарпатська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Вінницька та Луганська області

Найважливішим довгостроковим результатом проєкту, що забезпечить сталість результатів, стануть «перезавантажені» Агенції регіонального розвитку 6 областей , покликані посилити спроможність регіонів, а також підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку. Інституційну, фінансову, політичну сталості проекту забезпечать Регіональні фонди розвитку, котрі стимулюватимуть ініціативи державно-приватного партнерства щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу території та сприятимуть максимальній мобілізації фінансових ресурсів регіону.

Партнери проєкту

Агенція регіонального розвитку Вінницької області;
Агенція регіонального розвитку Житомирської області;
Агенція регіонального розвитку Луганської області;
Агенція регіонального розвитку Рівненської області;
Агенція регіонального розвитку Луганської області;

Практична реалізація в Україні нової регіональної політики передбачає новий формат відносин регіонів з центром, нові важелі та механізми впливу на регіональну політику, які ґрунтуються на зростанні ініціативи та посилені відповідальності регіональної влади. Ці акценти визначені в Державній стратегії, регіонального розвитку на період до 2020 року і передбачають створення багаторівневої моделі стимулювання розвитку регіонів – одночасно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Одним із інноваційних підходів до створення саме такої моделі є міжрегіональне співробітництво та його інституційне забезпечення.

Підготовка, реалізація регіональних та міжрегіональних проєктів, спрямованих на зростання, розвиток та зайнятість сприятимуть поліпшенню, соціально-економічної ситуації в регіонах посилюватимуть економічну взаємодію територій, створюватимуть можливості для ефективного управління ресурсами, сприятимуть створенню нових робочих місць.

Проєкт «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку» відповідає програмі регіонально розвитку «Загальноукраїнська солідарність», напрям 4.4 Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах».

Основна ціль проєкту:

Підвищення конкурентоспроможності регіонів, досягнення рівномірного, збалансованого розвитку територій, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій шляхом створення інструментів та інфраструктури міжрегіонального співробітництва

Конкретні цілі:

  • Посилити інституційну спроможність і взаємодію Агенцій регіонального розвитку цільових регіонів з метою створення умов для генерування і виконання проектів міжрегіонального співробітництва.

  • Забезпечити взаємодію ключових вигодо набувачів (влади, бізнесу, громадськості) на міжрегіональному рівні через механізм стратегічного планування регіонів

  • Створити інфраструктуру міжрегіональної інтеграції і між секторального партнерства через започаткування, зміцнення і застосування інструментів міжрегіонального співробітництва

Цільові групи проєкту:

  • Працівники Агенцій регіонального розвитку Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

  • Суб’єкти економічного розвитку (представноки 3 ключових груп вигодонабувачів: влади, громадськості та бізнесу).

Кінцеві бенефіціари:

  • Населення Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

  • Потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленні ділових контактів та партнерств.

Результати:

1

Підвищено фаховий рівень персоналу 6 цільових Агенцій регіонального розвитку, що підвищило навички генерувати і виконувати розвиткові проекти, у тому числі міжрегіонального значення

2

Розроблено і впроваджено у цільових 6 АРР сучасні стандарти менеджменту організації (установи), зокрема розроблено стратегії розвитку партнерських агенцій, розроблено та описано платні послуги.

3

Розроблено 30 концепцій розвиткових проектів, у тому числі на засадах міжрегіонального співробітництва

4

Розроблено і подано на розгляд ОДА в цільових регіонах пропозиції до Планів заходів (першого етапу) з реалізації регіональних стратегій до 2027 року, з урахуванням компоненту міжрегіонального співробітництва.

5

Розроблені рекомендації зі створення Фондів сприяння регіонального розвитку, а також перспективні моделі (варіанти) їх функціонування з урахуванням ініціатив активізації публічно-приватного партнерства

6

Розроблено та поширено методичні рекомендації щодо дій з посилення спроможності регіонів

7

Функціонують сталі компоненти міжрегіональні співробітництва, зокрема ініційовано процес підписання Меморандуму про міжрегіональне співробітництво для створення та функціонування Ради міжрегіонального співробітництва.

8

Проведено заходи для інтенсифікації міжрегіональної співпраці та взаємної інтеграції

9

Підготовлено 7 розвиткових проектів міжрегіонального значення, три з них отримали фінансову підтримку для впровадження.

В результаті реалізації проєкту:

на 75% зросте кількість підготовлених грантових та інвестиційних розвиткових проєктів в обраних регіонах;
на 50% зросте кількість підготовлених грантових та інвестиційних міжрегіональних розвиткових проєктів;
збільшиться кількість прямих інвестицій в економіки регіонів на 10%;
збільшиться частка надходжень до місцевих бюджетів на 10 %;

Найважливішим довгостроковим результатом проєкту, що забезпечує сталість результатів, є оновлені Агенції регіонального розвитку 6 областей , покликані посилити спроможність регіонів, а також підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку.