Skip to main content
🇺🇦 Україна подала 97 заявок на участь у першому конкурсному відборі проєктів Дунайської регіональної програми 2021-2027
У межах першого етапу конкурсу проектів надійшло 290 заявок від 14 країн-учасниць Стратегії. Цьогоріч усі регіони України могли долучитися до конкурсу. Відтак, заявки подали 78 суб’єктів з 11 українських областей. Лідером стала Закарпатська область – 30 заявок. З Київської області було подано 20 заявок, з Одеської – 16, а з Івано-Франківської – 10. Також свої проекти подали заявники з Львівської, Чернівецької, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Запорізької та Сумської областей.
👉 Загальний обсяг фінансування конкурсного відбору проєктів складає 91,8 млн євро для 14 країн-учасниць Стратегії. Фінансування проєктів здійснюватиметься на поворотній основі шляхом відшкодування витрачених коштів на заходи в рамках реалізації проєктів. Таким чином, переможці конкурсу матимуть змогу отримати відшкодування на реалізацію відібраних проєктів за рахунок коштів Програми у розмірі 80 %.
📍 Наразі триває процедура попередньої оцінки поданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу. Після її завершення, заявки, які було подано з дотриманням усіх вимог, будуть допущені до другого етапу конкурсного відбору. На наступному етапі, який очікується вже навесні 2023 року, відібрані учасники зможуть подати заповнену форму заявки з необхідними додатками через систему моніторингу програми (Jems).
🔗 Деталі щодо відбору та подальші оновлення: https://www.interreg-danube.eu/…/how-to-apply/first-call
Бажаємо успіху українським колегам у подальших етапах відбору! 💙 💛
___________________
🇺🇦 Ukraine submitted 97 applications within the first call for proposals for financing within the Danube Region Programme 2021-2027
290 applications from 14 countries participating in the Strategy were submitted within the first stage of this call for proposals. This year, all Ukrainian regions became eligible to participate. Therefore, 78 applicants from 11 Ukrainian regions submitted their applications. Zakarpattia region became the leader with 30 applications. 20 applications were submitted from Kyiv region, 16 from Odesa region, and 10 from Ivano-Frankivsk region. Applicants from Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, and Sumy regions also submitted their projects.
👉 The total amount of funding for this call is 91.8 million euros for 14 countries participating in the Strategy. Funding will be carried out on a revolving basis by reimbursing funds spent on activities within the framework of project implementation. Thus, the selected projects will be able to receive compensation at the expense of the Programme funds in the amount of 80%.
📍 Currently, the preliminary evaluation of submitted proposals is underway. After this, applications that have been submitted in compliance with all requirements will be admitted to the second stage of the call. During the next stage, which is expected in the spring 2023, pre-selected participants will be able to submit a completed Application Form (with its required Annexes) through the programme monitoring system (Jems).
🔗 Selection details and further updates: https://www.interreg-danube.eu/…/how-to-apply/first-call
We wish success to our Ukrainian colleagues in the further steps of selection! 💙 💛