Skip to main content

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) опублікувала щорічний звіт Global Innovation Index 2022

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) опублікувала щорічний звіт Global Innovation Index 2022, у якому порівнює інноваційну діяльність 132 країн. У звіті за 2022 рік найбільш інноваційною країною визнали Швейцарію, за нею йдуть США, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Україна посідає 57 місце в рейтингу Global Innovation Index 2022 і посідає 4 місце серед 36 країн з економікою групи lower-middle income.

Глобальний інноваційний індекс (GII) ранжує економіки світу відповідно до їх інноваційного потенціалу. Складаючись з близько 80 показників, згрупованих за вхідними та вихідними інноваційними ресурсами, GII має на меті охопити багатовимірні аспекти інноваційної діяльності.
У наведеній нижче документах показані рейтинги України за останні три роки, при цьому слід зазначити, що наявність даних та зміни в структурі моделі GII впливають на порівняння рейтингів GII з попередніми роками. Статистичний довірчий інтервал для рейтингу України в GII 2022 знаходиться між 48 та 59 місцями.
– У 2022 році Україна має кращі показники за результатами інноваційної діяльності, ніж за витратами на інновації.
– Цього року Україна посідає 75 місце за витратами на інновації, що вище, ніж минулого року, але нижче, ніж у 2020 році.
– За результатами інноваційної діяльності Україна посідає 48 місце. Ця позиція є нижчою, ніж у 2021 та 2020 роках.
Україна посідає 4 місце серед 36 країн з рівнем доходу нижче середнього.
Україна посідає 34 місце серед 39 економік Європи.
Ви маєте можливість переглянути аналіз України за поиланням – bit.ly/3km3O1t, та повний звіт – bit.ly/3H4uWdd.