Skip to main content

З метою забезпечення якісної та своєчасної подачі проектних пропозицій у рамках Програми Interreg NEXT «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027» Секретаріат Кабінету Міністрів України 6 квітня 2023 р. провів онлайн-консультацію щодо презентації особливостей майбутніх конкурсів проектів для потенційних партнерів.

🎯 Проекти в Програмі реалізовуватимуться за такими пріоритетами:
🌱 Зелений прикордонний регіон (сприяння адаптації до зміни клімату та запобігання ризикам стихійних лих, посилення біорізноманіття та зменшення всіх форм забруднення).
⚕️ Здоровий прикордонний регіон (забезпечення рівного доступу до охорони здоров’я).
🛂 Співпраця у прикордонному регіоні (підвищення ролі культури та сталого туризму в економічному розвитку; соціальній інтеграції та соціальних інноваціях та посилення співпраці між громадянами, представниками громадянського суспільства та інституціями.
📌 Бюджет Програми складатиме 73,4 млн євро.
💬 Територія Програми в Україні охоплюватиме Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.
Програма також сприятиме узгодженню стандартів держав-членів ЄС та України щодо ефективного державного управління.
Проекти сприятимуть правовому та адміністративному співробітництву для вирішення спільних проблем у прикордонних регіонах, сприяючи співпраці між громадянами, організаціями громадянського суспільства та органами влади.
🇺🇦 🕊️ 🇺🇦